Skupina "B96 a B+E"

B96

Pro ty, kterým postačuje řídit jízdní soupravu, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 3.500 kg, ale nepřevyšuje 4.250 kg, je určena skupina "B96". Jedná se o tzv. "řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu". V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č. “96“:
K jejímu získání postačuje složení doplňovací zkoušky podle § 45b) zákona č. 247/2000 Sb.

B+E

Jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3.500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg).

Jak se přihlásím do autoškoly

Tiskopisy Žádost o přijetí k výuce a výcviku i Lékařský posudek Vám rádi poskytneme i v naší kanceláři.