Vrácení ŘP

Vrácení řidičského oprávnění

1. Soudně uložený zákaz řízení nebo dosažení hranice 12-ti bodů tzv. "vybodování"

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Co mám přinést do autoškoly?

Pozn.: Platnost dokumentů je pouze 30 dnů, než je doručíte do autoškoly. Poté se jejich platnost automaticky prodlužuje.

Kdy nejdříve mohu přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

Z čeho vykonávám zkoušku?

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravovědy
 • praktická jízda

Vlastním více podskupin řidičského oprávnění (např. B + A). Z čeho vykonávám zkoušku?

 • 1 společný test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravovědy
 •  Praktické jízdy na každou podskupinu ŘO (pojedete tedy v osobním automobilu a na motocyklu nejvyšší skupiny, kterou jste vlastnili)

Musím absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát mohu přezkoušení opakovat?

Na zkoušku máte celkem tři pokusy, a to jak na test, tak i na jízdu. Pokud se Vám některá část zkoušky nepovede ani napotřetí, musíte před dalším pokusem absolvovat buď výuku nebo výcvik, podle toho, z čeho se Vám zkouška nevyvedla. Bližší informace Vám rádi poskytneme v naší autoškole.

Jaká je cena za přezkoušení?

 • Poplatek za přezkoušení v autoškole: 2.000,- Kč (za každou skupinu ŘO), 2.500,- sk. B+E
 • 1 hodina kondičních jízd v autoškole (45 min.): 600,- Kč (sk. B), 800,- Kč (sk. B+E), 1.300,- Kč (motocykl)
 • Poplatek příslušnému magistrátu za provedení zkoušky: 700,- Kč
 

2. Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Co mám přinést do autoškoly?

Pozn.: Platnost dokumentů je pouze 30 dnů, než je doručíte do autoškoly. Poté se jejich platnost automaticky prodlužuje.
 

Kdy nejdříve mohu přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Z čeho vykonávám zkoušku?

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravovědy
 • praktická jízda

Musím absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Na zkoušku máte celkem tři pokusy, a to jak na test, tak i na jízdu. Pokud se Vám některá část zkoušky nepovede ani napotřetí, musíte před dalším pokusem absolvovat buď výuku nebo výcvik, podle toho, z čeho se Vám zkouška nevyvedla. Bližší informace Vám rádi poskytneme v naší autoškole.

Jaká je cena za přezkoušení?

 • Poplatek za přezkoušení v autoškole: 2.000,- Kč (za každou skupinu ŘO), 2.500,- sk. B+E
 • 1 hodina kondičních jízd v autoškole (45 min.): 600,- Kč (sk. B), 800,- Kč (sk. B+E), 1.300,- Kč (motocykl)
 • Poplatek příslušnému magistrátu za provedení zkoušky: 700,- Kč