Lekce V. a VI.

Připomínáme všem žákům, kterým se blíží závěrečné zkoušky, aby včas absolvovali také poslední lekce teorie:

lekce V. (zdravověda): úterý 23. 4. od 16:00 do 20:10 hod.

lekce VI.: pondělí 15. 4. od 17:30 do 19:00 hod.