Řidičský průkaz

Co se skrývá pod názvy:

  • Řidičský průkaz je doklad, jímž se prokazuje řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel. K získání řidičského oprávnění je třeba absolvovat předepsaný výcvik (autoškolu) završený zkouškou.
  • Autoškola je fyzická nebo právnická osoba, která smí vzdělávat uchazeče o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o jiné zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
  • Teoretická výuka probíhá obvykle docházkou do speciální školní budovy či třídy, v níž je látka obvyklým školním způsobem vykládána přednášejícími zaměstnanci autoškoly. Protože soubory testových otázek jsou v České republice zveřejněny, významnou část teoretické přípravy často zaujímá jejich opakované vyplňování nanečisto.
  • Praktický výcvik probíhá v mnoha autoškolách nejprve na trenažérech. Praktická výuka jízdy (i údržby) probíhá zpravidla zpočátku na k tomu účelu určených plochách či okruzích nebo na bezpečných málo frekventovaných komunikacích. Další fáze výcviku již probíhají v plném provozu, přičemž instruktor sedí (jde-li o automobil) na sedadle vedle řidiče a má možnost korigovat jeho chyby (zpravidla i částečně zdvojeným řízením).
  • Vozidla určená k výcviku mají být zřetelně označena. Obvykle se používá nápis „Autoškola“ v příslušném jazyce, zpravidla na bocích vozidla nebo na střešní tabuli. Vozidla obvykle mívají částečně zdvojené řízení, takže může instruktor v případě potřeby kdykoliv zastavit vozidlo. Na motocyklech obvykle sedí instruktor za frekventantem kursu. Motocykl je vybaven dvojitými řidítky, přičemž na řidítkách pro instruktora se nachází pouze spojka a brzda.

Pro absolvování kurzu v autoškole musí žadatel o řidičské oprávnění úspěšně složit:

Řidičský průkaz:

V současné době jsou v České republice vydávány řidičské průkazy Evropské unie, které mají podobu plastové kartičky o rozměrech 85,5 x 54 mm, na jejíž přední straně jsou osobní údaje držitele (jméno, příjmení, datum a místo narození, místo vydání, rodné číslo držitele, podpis, černobílou fotografii, místo bydliště), seznam oprávnění, vlajka Evropské unie a bezpečnostní prvky. Na zadní straně jsou data platnosti jednotlivých dosažených oprávnění a jiné poznámky.

Odkaz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Řidičský_průkaz

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Autoškola