Vrácení ŘP

Vrácení řidičského oprávnění

1. Soudně uložený zákaz řízení nebo dosažení hranice 12-ti bodů tzv. "vybodování"

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Co mám přinést do autoškoly?

 • Rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení (pokud Vám byl ŘP odebrán soudní cestou)
 • Výpis z karty řidiče
 • Žádost o řidičské oprávnění   a Záznam o zkouškách z odborné způsobilosti (Prosíme o oboustranný tisk)
 • Posudek o zdravotní způsobilosti (možno vytisknout z našich stránek v sekci Služby - Řidičský průkaz - Dokumenty)
 • Dopravně-psychologické vyšetření (seznam akreditovaných psychologů naleznete na stránkach www.mdcr.cz nebo Vám rádi poradíme, jak osobně v kanceláři, tak po telefonu)
Pozn.: Platnost dokumentů je pouze 30 dnů, než je doručíte do autoškoly, poté se jejich platnost automaticky prodlužuje
.

Kdy nejdříve mohu přezkoušení absolvovat ?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Z čeho vykonávám zkoušku ?

 • test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravovědy
 • praktická jízda

Vlastním více podskupin řidičského oprávnění (např. B + A), z čeho vykonávám zkoušku ?

 • 1 společný test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravovědy
 •  Praktické jízdy na každou podskupinu ŘO (pojedete tedy v osobním automobilu a na motocyklu nejvyšší skupiny, kterou jste vlastnili)

Musím absolvovat cvičné jízdy ?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát mohu přezkoušení opakovat ?

Ze zákona máte možnost dvou opravných zkoušek. Pokud se Vám některá část zkoušky nepovede ani napotřetí, musíte před dalším pokusem absolvovat buď výuku nebo výcvik, podle toho, z čeho se Vám zkouška nevyvedla.

Jaká je cena za přezkoušení ?

 • Přezkoušení v autoškole:                                                    2.000,- (za každou podskupinu ŘO), 2.500,- sk. BE
 • 1 hodina kondiční jízdy v autoškole:                                    600,-
 • Poplatek příslušnému magistrátu za provedení zkoušky:    700,-

 

2. Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Co mám přinést do autoškoly ?

Pozn.: Platnost dokumentů je pouze 30 dnů, než je doručíte do autoškoly, poté se jejich platnost automaticky prodlužuje
 

Kdy nejdříve mohu přezkoušení absolvovat ?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Z čeho vykonávám zkoušku ?

 • Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravovědy
 • Praktická jízda

Musím absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Ze zákona máte možnost dvou opravných zkoušek. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napotřetí, musíte před dalším pokusem absolvovat buď výuku nebo výcvik, podle toho z čeho se Vám zkouška nevyvedla.

Jaká je cena za přezkoušení ?
 • Poplatek za přezkoušení v autoškole:                               2.000,- (za každou podskupinu ŘO), 2.500,- sk. BE
 • 1 hodina kondičních jízd v autoškole:                                 600,-
 • Poplatek příslušnému magistrátu za provedení zkoušky:   700,-

...