Skupina "B"

Řidičský průkaz skupiny "B"

Co mohu řídit, aneb něco ze zákona :-)

          1. Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg
             určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě  řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.
a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
          2. Vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
          3. Vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1.

 

Jak se přihlásím do autoškoly

 • Stáhněte si Žádost o přijetí k výuce a výcviku a Záznam o zkouškách z odborné způsobilosti ( Prosíme o oboustranný tisk )
 • Stáhněte si Posudek o zdravotní způsobilosti
 • Vyplňte Žádost o přijetí k výuce a výcviku ( pokud Vám v době přihlášení není 18 let, je potřeba přihlášku opatřit podpisem jednoho z rodičů nebo svým zákonným zástupcem, podpis nemusí být notářsky ověřen )
 • Posudek o zdravotní způsibilosti nechte potvrdit svým praktickým nebo dětským lékařem
 • Oba vyplněné formuláře přineste kdykoliv v pracovní době do naší kanceláře

Žádost i posudek Vám rádi poskytneme i v naší kanceláři

 

Kdy nejdříve se přihlásit

 • Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením osmnáctých narozenin.
 • Z praktického hlediska doporučujeme nejdříve 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.

 

Zahájení kurzu a organizace výuky a výcviku

 • Zahájení kurzu a následná výuka je vedena individuální formou, dle Vašich časových možností a rozvrhu v učebním plánku, který obdržíte při prvotním kontaktu s námi.

Minimální rozsah individuální výuky v počtu hodin:

5 hodin:    Předpisů o provozu vozidla

1 hodina:  Ovládání a údržby vozidla

3 hodiny:  Teorie a zásady bezpečné jízdy

1 hodina:  Zdravotnické přípravy

1 hodina:  Opakování

 • Plánování jízd bude opět na Vás, rádi se přizpůsobíme Vašim časovým možnostem, jízdy probíhají i o víkendech. Samozřejmostí je určení si místa zahájení a ukončení jízd. Po celou dobu výcviku máte k dispozici svého pana učitele, který Vás provede nejen jízdami, ale i závěrečnou zkouškou.

Minimální rozsah praktického výcviku v počtu hodin:

28 hodin:   Jízd

2 hodiny:   Praktického výcviku údržby

4 hodiny:   Praktického výcviku zdravotnické přípravy

 

Délka trvání kurzu

 • Délku a čas výcviku se snažíme přizpůsobit především časovým možnostem a potřebám žáka. 

 

Závěrečná zkouška

 • Termín závěrečné zkoušky si dohodnete tak, aby přímo navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva.

Závěrečná zkouška se skládá z:

 • Testu o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a zdravovědy

Test je složen z 25 otázek na které máte 30 minut a je v elektronické podobě. Možnost vyzkoušet si bezplatně testy je na stránkách ministerstva dopravy https://etesty2.mdcr.cz

 • Jízdy

Jízdy probíhají ve vozidle a s panem učitelem, které jste měli po celou dobu výcviku. Při zkoušce je navíc přítomen zkušební komisař příslušného Magistrátu města. Zkouška trvá nejméně 30 minut.

 

Kde mám být v den zkoušky a co si vzít sebou

 • V den zkoušky se nejpozději v 7:15 hodin dostavím na zkušební místnost Magistrátu města Pardubic, která se nachází v 1. patře na tř.17 listopadu 303, naproti bývalému autosalonu Mazda.
 • Nezapomenu na občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
 • Doklad o zaplacení zkoušky, která musí být zaplacena nejpozději den před zkouškou na pokladně hlavního Magistrátu města Pardubic. Zkoušku je možné zaplatit i v den konání zkoušky, a to přímo ve zkušebně - pouze platební kartou!
 • Poté, co napíšete test, vrátíte se do autoškoly a počkáte na svoji závěrečnou jízdu.
 • Pokud bude Vaše zkouška úspěšná, bude Vám dána zpět Vaše žádost, s níž si dojdete na příslušný úřad a zažádáte si spolu s 200,- korunovým poplatkem o ŘP :-)

 

Zaplacení kurzovného

 • Hotově v kanceláři autoškoly
 • Převodem, číslo účtu Vám rádi poskytneme

Na každou Vaši platbu obdržíte vždy daňový doklad!

 

Jak postupovat, pokud mám cizí státní příslušnost

 • Postup je prakticky stejný jako u žadatelů České republiky, vyplníte Žádost o přijetí k výuce a výcviku + Záznam o zkouškách z odborné způsobilosti a necháte potvrdit praktickým lékařem Posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Doklad o přechodném pobytu na území České republiky je vydáván Cizineckou policií a nahrazuje náš doklad totožnosti.
 • Pro vydání řidičského průkazu musíte mít na území ČR přechodný pobyt alespoň 186 dní nazpět, doložíte to právě dokladem z cizinecké policie. Pokud je Váš stát členem Evropské unie, můžete tento doklad a hlavně dobu 186 dní nahradit zpětně, např. placením zdravotního pojištění nebo zaplacením poplatku za svoz komunálního odpadu.
 • Lhůta 186 dní neplatí pro zahájení výuky a výcviku. Autoškolu můžete absolvovat, ale řidičský průkaz Vám bude vydán až po půl roce úředně prokazatelného pobytu na území ČR.