Skupina "A"

Řidičský průkaz pro skupinu "A"

Co mohu řídit, aneb něco ze zákona :-)

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

CENÍK NA KURZ MOTOCYKLŮ NAJDETE NA STRÁNKÁCH:

www.motoskola-pardubice.cz

Jak se přihlásím do autoškoly

Žádost i posudek Vám rádi poskytneme i v naší kanceláři

 

Kdy nejdříve se přihlásit a podmínky pro získání ŘP

Kdy se nejdříve mohu přihlásit

 • Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením 24 narozenin.
 • Z praktického hlediska doporučujeme nejdříve 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 24 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži


Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

 

Zahájení kurzu a organizace výuky a výcviku

 • Zahájení kurzu a následná výuka je vedena individuální formou, dle Vašich časových možností a rotzvrhu v učebním plánku, který obdržíte při prvotním kontaktu s námi.

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky.

Minimální rozsah individuální výuky v počtu hodin

Teorie není povinná

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.

Minimální rozsah individuální výuky v počtu hodin

4 hodiny: Předpisů o provozu vozidla

1 hodina: Ovládání a údržby vozidla

2 hodiny: Teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: Zdravotnické přípravy

1 hodina: Opakování

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

Minimální rozsah individuální výuky v počtu hodin

2 hodiny: Předpisů o provozu vozidla

1 hodina: Ovládání a údržby vozidla

1 hodina: Teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: Zdravotnické přípravy

1 hodina: Opakování

 • Jízdy zahajujeme na autocvičišti, které je z našich zkušeností pro studenta přínosnější než trenažér, který pouze šetří některým autoškolám peníze za benzín, ale pro žáka je méně vhodný, než přímý kontakt s vozidlem. Ke každému žákovi přistupujeme individuálně a se snahou, aby pro ně byla jízda pohodová a ne v nějakém stresu. Délka trvání jedné vyučovací hodiny hodiny je 45 minut, spojují se většinou 2 dohromady, celkem tedy 90 minut. Během jednoho dne lze ze Zákona odjet max. 2 vyučovací hodiny. Plánování jízd bude opět na Vás, rádi se přizpůsobíme Vašim časovým možnostem, jízdy probíhají i o víkendech. Samozřejmostí je určení si místa zahájení a ukončení jízd. Po celou dobu výcviku máte k dispozici svého pana učitele, který Vás provede nejen jízdami, ale i závěrečnou zkouškou.

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky.

Minimální rozsah praktického výcviku v počtu hodin

Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou.Složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

 

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.

Minimální rozsah praktického výcviku v počtu hodin

13 hodin: Jízd

1 hodina: Praktického výcviku údržby

4 hodiny: Praktického výcviku zdravotnické přípravy

 

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

Minimální rozsah praktického výcviku v počtu hodin

7 hodin:   Jízd

1 hodina: Praktického výcviku údržby

2 hodiny: Praktického výcviku zdravotnické přípravy

 

Délka trvání kurzu

 • Délku a čas výcviku se snažíme přizpůsobit především časovým možnostem a potřebám žáka. 

 

Závěrečná zkouška

 • Termín závěrečné zkoušky si dohodnete tak, aby přímo navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva.

Závěrečná zkouška se skládá z:

 • Testu o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a zdravovědy

Test je složen z 25 otázek na které máte 30 minut a je v elektronické podobě. Možnost vyzkoušet si bezplatně testy je na stránkách ministerstva dopravy https://etesty2.mdcr.cz

 • Jízdy

Závěrečná zkouška na motocykl 

 

Od 20. 2. 2016 platí novela zákona o provádění závěrečných zkoušek z praktické jízdy na motocyklech. Zkouška bude oproti dosavadním zvyklostem výrazně změněná a podstatně náročnější.

 

První část se odehraje na cvičišti, kde bude muset žák prokázat (bez instruktora za zády), že je schopen dostatečně zvládat stroj dokonce i v krizových situacích. Komisař bude hodnotit úhybný manévr před překážkou, brzdění, slalom a také manipulaci s motorkou.

 

Pak bude žák absolvovat zkoušku v provozu, ale na rozdíl od minulosti, pojede na motocyklu sám a zkušební komisař jej bude následovat na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu.

 

Kde mám být v den zkoušky a co si vzít sebou

 • V den zkoušky se nejpozději v 7:45 hodin dostavím na zkušební místnost Magistrátu města Pardubic, která se nachází v 1 patře na tř.17 listopadu naproti bývalému autosalonu Mazda.
 • Nezapomenu na občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
 • Doklad o zaplacení zkoušky, který musí být zaplacen nejpozději den před zkouškou na pokladně hlavního Magistrátu města Pardubic
 • Poté co napíšete test, vrátíte se do autoškoly a počkáte na svoji závěrečnou jízdu.
 • Pokud bude Vaše zkouška úspěšná, bude Vám dána zpět Vaše žádost se kterou si dojdete na příslušný úřad a zažádáte si spolu s 200,- korunovým poplatkem o ŘP :-)

 

Zaplacení kurzovného

 • Hotově v kanceláři autoškoly
 • Převodem, číslo účtu Vám rádi poskytneme

Na každou Vaši platbu obdržíte vždy daňový doklad !

 

Jak postupovat, pokud mám cizí státní příslušnost

 • Postup je prakticky stejný jako u žadatelů České republiky, vyplníte Žádost o přijetí k výuce a výcviku + Záznam o zkouškách z odborné způsobilosti a necháte potvrdit praktickým lékařem Posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Doklad o přechodném pobytu na území České republiky je vydáván Cizineckou policií a nahrazuje náš doklad totožnosti.
 • Pro vydání řidičského průkazu musíte mít na území ČR přechodný pobyt, alespoň 186 dní nazpět, doložíte to právě dokladem z cizinecké policie, pokud je Váš stát členem Evropské unie, můžete tento doklad a hlavně dobu 186 dní nahradit zpětně, např. placením zdravotního pojištění nebo zaplacením poplatku za svoz komunálního odpadu.
 • Lhůta 186 dní neplatí pro zahájení výuky a výcviku. Autoškolu můžete absolvovat, ale řidičský průkaz Vám bude vydán až po půl roce úředně prokazatelného pobytu na území ČR.