Řidičský průkaz

Co se skrývá pod názvy:

 • Řidičský průkaz je doklad, jímž se prokazuje řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel. K získání řidičského oprávnění je třeba absolvovat předepsaný výcvik (autoškolu) završený zkouškou.
 • Autoškola je fyzická nebo právnická osoba, která smí vzdělávat uchazeče o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o jiné zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Teoretická výuka probíhá obvykle docházkou do speciální školní budovy či třídy, v níž je látka obvyklým školním způsobem vykládána přednášejícími zaměstnanci autoškoly. Protože soubory testových otázek jsou v České republice zveřejněny, významnou část teoretické přípravy často zaujímá jejich opakované vyplňování nanečisto.
 • Praktický výcvik probíhá v mnoha autoškolách nejprve na trenažérech. Praktická výuka jízdy (i údržby) probíhá zpravidla zpočátku na k tomu účelu určených plochách či okruzích nebo na bezpečných málo frekventovaných komunikacích. Další fáze výcviku již probíhají v plném provozu, přičemž instruktor sedí (jde-li o automobil) na sedadle vedle řidiče a má možnost korigovat jeho chyby (zpravidla i částečně zdvojeným řízením).
 • Vozidla určená k výcviku mají být zřetelně označena. Obvykle se používá nápis „Autoškola“ v příslušném jazyce, zpravidla na bocích vozidla nebo na střešní tabuli. Vozidla obvykle mívají částečně zdvojené řízení, takže může instruktor v případě potřeby kdykoliv zastavit vozidlo. Na motocyklech obvykle sedí instruktor za frekventantem kursu. Motocykl je vybaven dvojitými řidítky, přičemž na řidítkách pro instruktora se nachází pouze spojka a brzda.

Pro absolvování kurzu v autoškole musí žadatel o řidičské oprávnění úspěšně složit:

Řidičský průkaz:

V současné době jsou v České republice vydávány řidičské průkazy Evropské unie, které mají podobu plastové kartičky o rozměrech 85,5 x 54 mm, na jejíž přední straně jsou osobní údaje držitele (jméno, příjmení, datum a místo narození, místo vydání, rodné číslo držitele, podpis, černobílou fotografii, místo bydliště), seznam oprávnění, vlajka Evropské unie a bezpečnostní prvky. Na zadní straně jsou data platnosti jednotlivých dosažených oprávnění a jiné poznámky.

Odkaz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Řidičský_průkaz

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Autoškola

Tipy výcviku zjednodušený výklad:

 • Skupina AM

Vás opravňuje k řízení mopedu s objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 a s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h

 • Skupina A1

Vás opravňuje k řízení motocyklu s postraním vozíkem nebo bez postranního vozíku s objemem spalovacího motoru do 125 cm3 a výkonu do 11kw. 

 • Skupina A2

Vás opravňuje k řízení motocyklu s postraním vozíkem nebo bez postranního vozíku s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kw/kg.

 • Skupina A

Vás opravňuje k řízení motocyklu s postraním vozíkem nebo bez postranního vozíku s objemem spalovacího motoru s výkonem nad 35 kW,

 • Skupina B

Vás opravňuje k řízení čtyřkolový motorový vozidleo, jehož hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, složenou z takového motorového vozidla a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

 • Skupina B+E

Vás opravňuje k řízení jízdní soupravy tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu f) a přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nad 750 kg.

 • Skupina C

Vás opravňuje k řízení motorového vozidlo jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg s nejvýše 8 místy k sezení. 

 • skupina C+E

Vás opravňuje k řízení  jízdní soupravy složené z motorového vozidla ve skupině C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

 • skupina T

Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných. 
K motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo. Jedná se o vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3 500 kg ( jinak k jejich řízení postačuje řidičské oprávnění skupiny B.
)