ZMĚNA V UČEBNÍM PLÁNKU 6. 12. 2021

NOVĚ LEKCE VI.

UPOZORŇUJEME, ŽE DNE 6. 12. BUDE PO ÚVODNÍ LEKCI I.  NÁSLEDOVAT LEKCE VI. (MÍSTO PŮV. LEKCE IV.)