NEJBLIŽŠÍ LEKCE V. a VI.

...

NUTNO ABSOLVOVAT PŘED UKONČENÍM KURZU!!!

Připomínáme všem žákům, kterým se blíží závěrečné zkoušky, aby včas absolvovali také poslední lekce teorie.

Nejbližší termíny:

lekce č. VI: PONDĚLÍ 19. 9. od 17:30 do 19:00 hod. NEBO ČTVRTEK 29. 9. od 16:00 do 17:30 hod.

lekce č. V (zdravověda): PÁTEK 30. 9. od 16:00 do 20:10 hod.

Další lekce - viz http://www.autoskola-jeka.cz/articles/ucebni-planek