NEJBLIŽŠÍ LEKCE V. a VI.

NUTNO ABSOLVOVAT PŘED UKONČENÍM KURZU

Připomínáme všem žákům, kterým se blíží závěrečné zkoušky, aby včas absolvovali také poslední lekce teorie.

Nejbližší termíny:

lekce č. V (zdravověda): PONDĚLÍ 1. 11. od 16:00 do 20:10 hod.

lekce č. VI: STŘEDA 3. 11. od 17:30 do 19:00 hod.

Další lekce - viz http://www.autoskola-jeka.cz/articles/ucebni-planek